Οσοι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στη Δ/νση Βθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης με ένδειξη "Αθμια" θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία την Δευτέρα (02-09-2019) πρώτα στη Δ/νση Βθμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης πριν την διάθεση τους στην Αθμια, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 132296/Ε2/27-08-2019 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Attachments:
Download this file (16304FileV2.pdf)132296/Ε2[ ]421 kB