Οριστικοποίηση του πίνακα μεταθέσεων και τοποθετήσεων σε εναπομείναντα κενά εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης που έμειναν εκτός προτίμησης κατά την πρώτη φάση των τοποθετήσεων