Ανακοινοποίηση ως προς τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών ΣΜΕΑΕ (3-9-2019)

  1. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν σε ΣΜΕΑΕ στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησης μέχρι και 4-9-2019 σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα λειτουργικά κενά.

Θα συμπληρωθεί το έντυπο με όνομα «Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ»

  1. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης και επιθυμούν να αποσπαστούν σε ΣΜΕΑΕ της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης να υποβάλουν αίτηση – δήλωση απόσπασης μέχρι και την Τετάρτη  4-9-2019, εφόσον βέβαια πληρούν τις επισυναπτόμενες προϋποθέσεις. Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές θα τοποθετηθούν στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά σε ΣΜΕΑΕ, μετά την τοποθέτηση των αποσπασμένων σε ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών.

Θα συμπληρωθεί το έντυπο με όνομα «Έντυπο Δήλωσης Απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και ΤΕ»

  1. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσ/νίκης και επιθυμούν να αποσπαστούν σε Τμήματα Ένταξης της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης να υποβάλουν αίτηση – δήλωση απόσπασης μέχρι και την Τετάρτη  4-9-2019, εφόσον βέβαια πληρούν τις επισυναπτόμενες προϋποθέσεις.
    Θα συμπληρωθεί το έντυπο με όνομα «Έντυπο Δήλωσης Απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και ΤΕ»
  2. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γ/σιο ή στο ΓΕ.Λ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου να υποβάλουν αίτηση – δήλωση απόσπασης μέχρι και την Τετάρτη 4-9-2019, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα λειτουργικά κενά, εφόσον βέβαια πληρούν τις επισυναπτόμενες προϋποθέσεις.

Θα συμπληρωθεί το έντυπο με όνομα «Έντυπο Αιτησης απόσπασης εντός σε Διαπολιτισμικά»