Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ ΣΟ Υ Μ Ε
Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας η οποία λήγει στην 31-7-2022.