Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας κοινοποιούμε  τον παρακάτω πίνακα.