Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας κοινοποιούμε τον παρακάτω πίνακα.