Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης στα παρακάτω επισυναπτόμενα λειτουργικά κενά, το αργότερο έως την Τρίτη 10-9-2019 και ώρα 11:00πμ.