Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ενστάσεις οι ίδιοι στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης ή να τις στείλουν με ΦΑΞ στο 2310640265 έως αύριο Πέμπτη 19/9/2019 και ώρα 15:00.