Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι οργανικά ανήκοντες σε σχολική μονάδα εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν για άρση λειτουργικής υπεραριθμίας, και πλεονάζουν στη σχολική μονάδα υπηρέτησής τους, να καταθέσουν αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που επιθυμούν στις οποίες υφίσταται λειτουργικό κενό κάτω των 12 ωρών. Για την αίτηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κενά που μπορούν να καλύψουν οι εκπαιδευτικοί και με β’ ανάθεση ή β’ ειδικότητα. Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο Διευθυντή του σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (όχι απευθείας στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης), ο οποίος θα πρέπει να τις αποστείλει συγκεντρωτικά στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης το αργότερο έως την Τετάρτη 25-9-2019 και ώρα 10:00πμ.

Οι εκπαιδευτικοί θα διατεθούν κατά προτεραιότητα:

1.      Σε σχολεία του ίδιου σχολικού συγκροτήματος

2.      Σε σχολεία της ίδιας Δημοτικής Ενότητας (πχ Σταυρούπολης, Ευκαρπίας, Κουφαλίων)

3.      Σε σχολεία του ίδιου Καλλικρατικού Δήμου

4.      Σε σχολεία της ίδιας ομάδας σχολείων

Σε περίπτωση που συντρέχουν εξίσου τα παραπάνω κριτήρια θα ληφθούν υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα αποτυπώνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.