Ανακαλούμε την αριθμ.18856/18-9-2019 απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης που κύρωσε την αριθμ.52/18-9-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού, ως εξής:

ΑΑ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛEIO ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1

203746

ΝΤΖΕΛΕΠΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕ80

3ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΚΑΛΟΧΩΡΙ)

1ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

Τροποποιούμε την αριθμ.18856/18-9-2019 απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης που κύρωσε την αριθμ.52/18-9-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, από την πράξη ανάληψης υπηρεσίας μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020 (30-6-2020), ως εξής

ΑΑ

ΑΜ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛEIO ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1

227006

ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕ03

ΓΕΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

2ο ΓΕΛ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΑ)

1ο Γ/Σ ΠΕΥΚΩΝ

2

188269

ΒΟΡΝΙΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΠΕ86

3ο Γ/Σ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

1ο Γ/Σ ΛΑΓΚΑΔΑ

1Ο ΕΠΑΛ ΕΛ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ