Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που πληρούν τα επισυναπτόμενα κριτήρια και επιθυμούν να καλύψουν το επισυναπτόμενο λειτουργικό κενό, το οποίο προέκυψε λόγω απόσπασης εκπαιδευτικού σε άλλο ΠΥΣΔΕ, να κάνουν αίτηση δήλωση προτίμησης μέχρι την Τετάρτη 25/9/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης.