Ανακοινοποίηση ως προς την κατάθεση δικαιολογητικών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, κατά την κατάθεση της αίτησής τους, όπως περιγράφεται παρακάτω, να προσκομίζουν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά(π.χ. συνηπηρέτηση, εντοπιότητα, πιστοποιητικά ΚΕΠΑ κτλ.) τα οποία επικαλούνται, για την μοριοδότηση τους. 
(Βλέπε επισυναπτόμενο αρχείο)

 

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλη σχολική μονάδα του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, να καταθέσουν αίτηση απόσπασης το αργότερο έως την Πέμπτη 26-9-2019 και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης. Με επόμενη ανακοίνωσή του το ΠΥΣΔΕ θα καλέσει τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν και δήλωση προτιμήσεων για απόσπασης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, μετά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ. Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτιμήσεων θα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν ήδη καταθέσει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ.

Για την καλύτερη πληροφόρηση των εκπαιδευτικών επισυνάπτονται τα λειτουργικά κενά-πλεονάσματα των σχολικών μονάδων.