Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης γίνεται ανακοινοποίηση των πινάκων κενών-πλεονασμάτων, οι οποίοι αφορούν τις αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου. Οι αλλαγές προκύπτουν λόγω της νέας Υπουργικής Απόφασης αποσπάσεων, ανακλήσεων και τροποποιήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, καθώς και σε έγκριση ολιγομελών τμημάτων και σε μεταβολές σε τμήματα επιλεγόμενων μαθημάτων.

Για διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, επισυνάπτεται, εκτός από τους πίνακες κενών-πλεονασμάτων, και πίνακας που αποτυπώνει μόνο τις μεταβολές. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραμένει ίδια.