Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων μετά και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ03 και καλούνται:

  1. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ03 οι οποίοι ενδιαφέρονται για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
  2. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ01 και ΠΕ02

να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης:

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

το αργότερο έως την Τρίτη 1-10-2019 και ώρα 15:00. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει οι δηλώσεις να κατατεθούν υπογεγραμμένες στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ή να σταλούν με φαξ στο 2310640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310605703).

            Στο ΠΣ είναι ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία εντοπιότητας και συνυπηρέτησης των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών (από την προηγούμενη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησής τους) και δεν είναι δυνατή η τροποποίησή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καλούν στο 2310640049. Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα πρέπει στο ΠΣ να καταχωρίσουν εντοπιότητα και συνυπηρέτηση (εφόσον κατέχουν σε δήμο αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης).

            Εκτός από τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για τους παραπάνω κλάδους, επισυνάπτεται και πίνακας που περιλαμβάνει τα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήδη αιτήθηκαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, τα οποία θα μπορούν να συμπεριλάβουν οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τοποθέτησής τους ως δυναμικά κενά (σε περίπτωση που αποσπαστεί εκπαιδευτικός σε άλλη σχολική μονάδα).

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να δηλώσει λειτουργικό κενό που αποτελείται από περισσότερα του ενός σχολεία, θα πρέπει να δηλωθεί στο ΠΣ μόνο το πρώτο.