Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας που προσλήφθηκαν στη ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης με την αρ. πρωτ. 151491/E1/30-9-2019 Υ.Α., να καταθέσουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα παρακάτω λειτουργικά κενά, το αργότερο έως αύριο Τετάρτη 2-10-2019 και ώρα 09.30πμ στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.

Η τοποθέτηση αυτή θα είναι προσωρινή μέχρι και την εκ νέου τοποθέτησή τους.