Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής που προσλήφθηκαν στις 30-9-2019, να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα παρακάτω λειτουργικά κενά, το αργότερο έως αύριο Τετάρτη 2-10-2019 και ώρα 11.00πμ στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης.