Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων κλάδου ΠΕ86 και καλούνται:

  1. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι ενδιαφέρονται για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
  2. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86

να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

το αργότερο έως την Παρασκευή 4-10-2019 και ώρα 11:00. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει οι δηλώσεις να κατατεθούν υπογεγραμμένες στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ή να σταλούν με φαξ στο 2310640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310605703).

            Στο ΠΣ είναι ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία εντοπιότητας και συνυπηρέτησης των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών (από την προηγούμενη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησής τους) και δεν είναι δυνατή η τροποποίησή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καλούν στο 2310640049. Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα πρέπει στο ΠΣ να καταχωρίσουν εντοπιότητα και συνυπηρέτηση (εφόσον κατέχουν σε δήμο αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης).

            Εκτός από τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για τους παραπάνω κλάδους, επισυνάπτεται και πίνακας που περιλαμβάνει τα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήδη αιτήθηκαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, τα οποία θα μπορούν να συμπεριλάβουν οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τοποθέτησής τους ως δυναμικά κενά (σε περίπτωση που αποσπαστεί εκπαιδευτικός σε άλλη σχολική μονάδα).