Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων κλάδων ΠΕ81-ΠΕ82-ΠΕ83-ΠΕ84-ΠΕ85-ΠΕ87-ΠΕ88-ΠΕ89-ΠΕ91 και καλούνται:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ και ανήκουν στους παραπάνω κλάδους
  2. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων οι οποίοι ενδιαφέρονται για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
  3. Οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί των παραπάνω κλάδων

να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

το αργότερο έως τη Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 10:00. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει οι δηλώσεις να κατατεθούν υπογεγραμμένες στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης, ή να σταλούν με φαξ στο 2310640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310605703).

Στο ΠΣ είναι ήδη καταχωρισμένα τα στοιχεία εντοπιότητας και συνυπηρέτησης των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών (από την προηγούμενη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησής τους) και δεν είναι δυνατή η τροποποίησή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καλούν στο 2310640049. Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα πρέπει στο ΠΣ να καταχωρίσουν εντοπιότητα και συνυπηρέτηση (εφόσον κατέχουν σε δήμο αρμοδιότητας της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης).

Εκτός από τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για τους παραπάνω κλάδους, επισυνάπτεται και πίνακας που περιλαμβάνει τα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ήδη αιτήθηκαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, τα οποία θα μπορούν να συμπεριλάβουν οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τοποθέτησής τους ως δυναμικά κενά (σε περίπτωση που αποσπαστεί εκπαιδευτικός σε άλλη σχολική μονάδα).

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ θα προηγηθούν στην τοποθέτησή τους.

Σύνδεση