Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας κλάδου ΠΕ03 (και των δύο φάσεων πρόσληψης) να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων (επισυνάπτονται), το αργότερο έως αύριο Παρασκευή 11-10-2019 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).

Σημειώνεται ότι κατά την τοποθέτηση θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην α' φάση. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα λειτουργικά κενά στη δήλωσή τους (συνίσταται να δηλωθούν και τα 43 κενά του επισυναπτόμενου πίνακα), ώστε να μη βρεθούν εκτός προτίμησης.

Σύνδεση