Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Γενικής Παιδείας κλάδου ΠΕ03 και των δύο φάσεων πρόσληψης, να καταθέσουν εκ νέου δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά (επισυνάπτονται) το αργότερο έως τη Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 10:00πμ. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν τη δήλωση τοποθέτησης και με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703) ώστε να μη λείψουν από τα διδακτικά καθήκοντά τους στις σχολικές μονάδες που ήδη υπηρετούν.

Σημειώνεται ότι κατά την τοποθέτηση θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην α' φάση. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα λειτουργικά κενά στη δήλωσή τους (συνίσταται να δηλωθούν όλα τα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα), ώστε να μη βρεθούν εκτός προτίμησης.

Σύνδεση