Ενημερώνουμε ότι η κατάθεση αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στα ΕΠΑΛ από 4/10/2022 έως 7/10/2022.