Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: «Ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στο σχολείο. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας»