Συχνές ερωτήσεις

για την εφαρμογή “Καταστάσεις Πληρωμής”

 

Τι αλλάζει στη διαδικασία υποβολής των δαπανών;

Στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία προστίθεται και η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων στο πρόγραμμα “Καταστάσεις Πληρωμής”. Δηλαδή τα στοιχεία των καταστάσεων από το αρχείο excel θα πρέπει να τα περνάμε και στο παραπάνω πρόγραμμα, μέσα από το οποίο θα εκτυπώνουμε νέες καταστάσεις, οι οποίες αφού υπογραφούν από τους δικαιούχους θα συνυποβάλλονται μαζί με τις παλιές, στο Οικονομικό Τμήμα τις Διεύθυνσης. Επίσης, το ηλεκτρονικό αρχείο των παραπάνω στοιχείων θα αποστέλλεται στο email του Οικονομικού:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε μισθοδοτική κατάσταση (από το excel) θα πρέπει να γίνει μία αντίστοιχη κατάσταση πληρωμής με το παραπάνω πρόγραμμα. Τα ποσά στις δύο αυτές καταστάσεις πρέπει να είναι ίδια.

Από πού μπορώ να κατεβάσω την εφαρμογή “Καταστάσεις Πληρωμής”;

Από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τις πληροφορίες όσον αφορά την Ενιαία Αρχή Πληρωμής:

http://www.gsis.gr/epsp.html

Έχει πάρα πολλούς συνδέσμους η παραπάνω ιστοσελίδα. Μπορείτε να μου πείτε αυτούς που μας αφορούν άμεσα;

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή “Καταστάσεις Πληρωμής”:

  1. Κατεβάστε την εφαρμογή από το σύνδεσμο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ
  2. Προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφαρμογής είναι να έχετε εγκατεστημένη JAVA. Αν δεν την έχετε, (θα σας εμφανίσει ανάλογο μήνυμα στην πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής) την κατεβάζετε και την εγκαθιστάτε από την επίσημη ιστοσελίδα:Κατέβασμα και εγκατάσταση JAVA

Υπάρχουν κάποιες στοιχειώδεις οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής;

Ναι, στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ υπάρχει το παρακάτω αρχείο με βασικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής:

Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταστάσεων πληρωμής για χρηματικά εντάλματα

Οι οδηγίες αυτές όμως είναι γενικές για κάθε είδους κατάσταση πληρωμής και όχι μόνο για τις έκτακτες, το κομμάτι π.χ. για τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν μας αφορά.

 

Τι συμπληρώνω στο πεδίο “Αριθμός Απόφασης”;

Σε αυτό το πεδίο συμπληρώνεται ο αριθμός απόφασης της δέσμευσης της δαπάνης και ο ΑΔΑ (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης). Είναι ένα στοιχείο που, αν είναι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να το πάρετε από το Οικονομικό Τμήμα της Διεύθυνσης. Διαφορετικά, μπορείτε να το αφήσετε κενό και να συμπληρωθεί αργότερα από το Οικονομικό Τμήμα.

 

Ποιος είναι ο Συντάκτης;

Αυτός που συμπληρώνει τα στοιχεία στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

 

Τι συμπληρώνω στα στοιχεία ΑΦΜ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ;

Τα στοιχεία της Διεύθυνσης.

ΑΦΜ: 099930333

ΙΚΑ: 9201943644

ΤΣΜΕΔΕ: 815186

ΤΣΑΥ:4578

 

Τι συμπληρώνω στο πεδίο “Αριθμός Μητρώου Μισθοδοσίας”;

Είναι ο αριθμός μητρώου μισθοδοσίας που αναγράφεται στις καταστάσεις πληρωμής της Διεύθυνσής μας. Αν πρόκειται για εκπαιδευτικό που μισθοδοτείται από άλλη Διεύθυνση, ζητάμε από τον εκπαιδευτικό να τον αναζητήσει και να  μας τον γνωστοποιήσει.

 

 

Τι συμπληρώνω στα πεδία “Αποζημίωση” και “Φόρος”;

Στο πεδίο “Αποζημίωση” συμπληρώνετε το ποσό της στήλης ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ,  δηλαδή τις ακαθάριστες αποδοχές πριν από τις εργοδοτικές εισφορές.

Στο πεδίο “Φόρος” συμπληρώνετε το ποσό της στήλης ΦΟΡΟΣ 20%. Από τη στιγμή που θα συμπληρώσετε αυτό το πεδίο, δεν χρειάζεται να προσθέσετε τον κωδικό “3011400-Αυτοτελής φόρος”, όταν μετά θα περάσετε τις κρατήσεις.

 

Τι συμπληρώνω στο πεδίο “Είδος Αμοιβής” και “Τύπος Αποδοχών”;

Στο πεδίο Είδος Αμοιβής συμπληρώνετε τον κωδικό:

34-Αποζημίωση πρόσθετης αμοιβής εκπαιδευτικού προσωπικού

ή αν πρόκειται για μή εκπαιδευτικό (π.χ. καθαρίστριες):

186-Λοιπές αποζημιώσεις

Στο πεδίο Τύπος Αποδοχών συμπληρώνετε τον κωδικό:

3-Εκπαιδευτική Άδεια

αν πρόκειται για εκπαιδευτική άδεια, ή

4-Αποζημίωση

για κάθε άλλη περίπτωση

 

Δεν μπορώ να αντιστοιχίσω τις κρατήσεις στην κατάσταση πληρωμής με  τις περιγραφές των κρατήσεων του προγράμματος.

Προς διευκόλυνσή μας, έχουμε τον παρακάτω πίνακα με τις περιγραφές στις παλιές καταστάσεις πληρωμής και τους αντίστοιχους κωδικούς τους στο πρόγραμμα:

 

Περιγραφή στις καταστάσεις

Περιγραφή στο πρόγραμμα

ΤΕΑΔΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

4012504-Τ.Ε.Α.Δ.Υ Πρόσθετων Αποδοχών

ΤΕΑΔΥ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ)

4012504-Τ.Ε.Α.Δ.Υ Πρόσθετων Αποδοχών

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

3081100-Υγειονομική περίθαλψη

ΜΤΠΥ

4003107-Μ.Τ.Π.Υ. Πρόσθετες Αμοιβές

ΤΣΑΥ ΚΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

4014202-Ε.Τ.Α.Α. Υγ. Περιθ. ΤΣΑΥΕ

ΤΣΑΥ ΚΥ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ)

4014202-Ε.Τ.Α.Α. Υγ. Περιθ. ΤΣΑΥΕ

ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗ

4014203-Ε.Τ.Α.Α. Σύνταξη

ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑ

4014205-Ε.Τ.Α.Α. Πρόνοια Υγ/κών

ΙΚΑ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

4002100-Ι.Κ.Α

ΙΚΑ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ)

4002100-Ι.Κ.Α

ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤ

4033500-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κύρια Σύνταξη

ΤΣΜΕΔΕ ΕΦ.ΠΑΡ.

4033900-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Εφάπαξ Παροχών

ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ

4034000-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Υγεία Τεχνικών

ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚ

4033800-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Επικουρική Ασφάλιση

ΤΕΑΧ

4013400-Τ.Ε.Α.Χ.

ΧΑΡΤ. ΜΤΠΥ 2%

3122900-Λοιπά Τέλη Χαρτοσήμου

ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΜΤΠΥ 20%

3122800-Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου

 

Υπάρχει σύνδεσμος στη ΓΓΠΣ με τους κωδικούς όλων των ταμείων

 

Τι είναι ο ΚΑΕ;

0512 - Σαββατοκύριακα

0515 - Πανελλαδικές Εξετάσεις, ΚΠΓ, ΑΣΕΠ, Εξετάσεις Γλωσσομάθειας

0516 - Υπερωρίες, Συμπλήρωση ωραρίου

0561 - Αποσπάσεις σε βουλευτικά γραφεία

0563 - Μη χρήση θερινής Άδειας

0711 - Οδοιπορικά

0282 - Εκπαιδευτικές Άδειες

 

Στις κρατήσεις υπάρχει και εκεί πεδίο ΚΑΕ, τι συμπληρώνω;

Γράφετε τον ίδιο κωδικό που γράψατε και παραπάνω, π.χ.515 αλλά μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν εργοδοτικές κρατήσεις.

 

Μπορώ να βάλω στην ίδια εγγραφή κρατήσεων τις εργοδοτικές και του ασφαλισμένου;

Ναι.

 

Έχω εκτυπώσει τις καταστάσεις αλλά δεν συμφωνούν τα ποσά μεταξύ των “παλιών” και των νέων καταστάσεων του προγράμματος, σε αυτούς που είχαν ΤΣΜΕΔΕ, γιατί;

Όταν δεν υπάρχουν καθόλου εργοδοτικές κρατήσεις τότε απλά συμπληρώνουμε τα ποσά που υπάρχουν στα ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ στις κρατήσεις ασφαλισμένου στο πρόγραμμα. Όταν όμως υπάρχουν αντίστοιχες εργοδοτικές κρατήσεις, αν π.χ. στην “παλιά” κατάσταση έχουμε:

Περιγραφή στην κατάσταση

Ποσό

ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤ ΕΡΓΟΔ

4,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΣΜΕΔΕ

ΣΥΝΤ

6,00

 

Τότε στο πρόγραμμα, στις κρατήσεις ασφαλισμένου θα συμπληρώσουμε τη διαφορά μεταξύ του συνόλου και των εργοδοτικών εισφορών (6,00 - 4,00 = 2,00) :

Κρατήσεις

Ποσό

Εργοδοτικές

4,00

Ασφαλισμένου

2,00

 

Ποιος υπογράφει στην κατάσταση;

Υπογράφει αυτός/αυτή που έχει υπογράψει και στις άλλες εκτυπωμένες καταστάσεις από το αρχείο excel.

 

Πού υπογράφει π.χ. ο Διευθυντής;

Εκεί που αναφέρει στην κατάσταση «Προϊστάμενος».

Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του κειμένου που εμφανίζεται στο τέλος της κατάστασης μέσα από μενού Εργαλεία --> Επιλογές όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το κείμενο και να το προσαρμόσετε σε κάθε είδος δαπάνης.

 

Δεν μου ανοίγει το αρχείο xml που είχα αποθηκεύσει

Αν δεν μας ανοίγει το αρχείο xml, μπορούμε να ελέγξουμε το μήνυμα που μας εμφανίζει με αυτά που υπάρχουν στο αρχείο Συχνές Ερωτήσεις στην ερώτηση 43, για να εντοπίσουμε το λόγο. Δυστυχώς ενώ μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε ένα αρχείο με λανθασμένα στοιχεία, δεν μας επιτρέπει να το ανοίξουμε. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το ανοίξετε επικοινωνήστε με το οικονομικό τμήμα της Διεύθυνσης για βοήθεια.

 

Πού στέλνω το αρχείο;

Στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Φροντίστε να δώσετε μία σωστή περιγραφή στο θέμα προκειμένου να μας βοηθήσετε και να μη χρειάζεται να ανοίξουμε το αρχείο για να καταλάβουμε τι αφορά. Π.χ.:

Θεμα: Υπερωρίες Μαρτίου 2011

Θεμα: Πανελλαδικές Γενικών Λυκείων 2011

Θέμα: Εκπαιδευτική Άδεια Ιανουαρίου 2011

Μη βάζετε στο ίδιο email διαφορετικού είδους καταστάσεις (π.χ. υπερωρίες και εκπαιδευτική άδεια), γιατί αυτό μας δυσκολεύει στην αρχειοθέτηση των μηνυμάτων.

 

Υπάρχουν τηλέφωνα υποστήριξης;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους παρακάτω φορείς:

Ενιαία Αρχή πληρωμής: 2103329804, 2103329806

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: 23104803111

Για όποια διευκρίνιση και επιπλέον πληροφορία αποκομίζετε, καλό είναι να ενημερώνετε και το οικονομικό τμήμα, στέλνοντας ένα email στοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. προκειμένου να εμπλουτίζουμε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και να διευκολύνουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους.