Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το φορέα διοργάνωσης