Παρακαλούμε για πληροφορίες για το σεμινάριο ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://dide-v.thess.sch.gr/plinet/from-school-to-employability/