Τίτλος σεμιναρίου: Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Υπεύθυνοι: Ρίτσα Μαντζαβέλα, Παναγιώτης Βαρσάμης