Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία χρονική εκτίμηση των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών.