Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι ενήλικες απόφοιτοι να προσέρχονται οι ίδιοι στα γραφεία της Διεύθυνσης για την θεώρηση των απολυτηρίων τίτλων τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση για την κατάθεση και παραλαβή της θεώρησης.