Εν όψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων των ομογενών και αλλοδαπών ενδιαφερομένων για την εισαγωγή στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά τους στην κεντρική υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Ανδρέα Παπανδρέου 37 1ος όροφος Γραφείο 1162 τηλέφωνο επικοινωνίας 2103442189 για την έκδοση της βεβαίωσης Αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας.