ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του πίνακα λειτουργικών κενών, καθώς είχε αναρτηθεί λάθος αρχείο εκ παραδρομής.

Από το ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης καλούνται εκ νέου οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης στα παρακάτω λειτουργικά κενά, τα οποία διαφοροποιήθηκαν μετά από διαθέσεις εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ.

Οι νέες δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο παρακάτω πληροφοριακό σύστημα:

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης

το αργότερο έως την Παρασκευή 12-10-2018 και ώρα 15:00, ενώ μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να υπογραφούν και να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης ή με φαξ στο 2310-640265 (επιβεβαίωση λήψης φαξ στο 2310-605703).