Γίνεται ανακοινοποίηση του πίνακα λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, καθώς και των πινάκων λειτουργικών κενών.

Για τον παραπάνω λόγο παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης, έως τη Δευτέρα 16-9-2019 και ώρα 14.00, ενώ μέσα στην ίδια προθεσμία οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη καταθέσει δήλωση τοποθέτησης, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να καταθέσουν νέα τροποποιητική δήλωση. Το Πληροφοριακό Σϋστημα δηλώσεων τοποθέτησης είναι:

Πληροφοριακό Σύστημα δηλώσεων τοποθέτησης